Utveksling

Utveksling - Studier i utlandet

Flere og flere av skolens studenter ønsker å kombinere sine studier ved Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) med et opphold i utlandet.
 
Under finner du informasjon om:
 
 
 

Studier i utlandet

Som student ved Ansgar Høgskole vil det være mulig for deg å ta deler av utdanningen din i utlandet. Studier tatt ved et utenlandsk lærested kan benyttes i en bachelor- og mastergrad fra høyskolen. Et utenlandsopphold vil gi deg rike opplevelser, viktige erfaringer og mange gode minner for livet! Du lærer en annen kultur å kjenne, bedrer dine språkferdigheter og utvikler deg personlig, samtidig som du styrker din faglige kompetanse. Et utenlandsstudium gjør seg også godt på CV-en, og gjør at du stiller sterkere på dagens globale arbeidsmarked.

På disse nettsidene vil du finne informasjon om de mulighetene som finnes, hvilke utvekslingsavtaler ATH har med utenlandske læresteder og hvordan du skal gå fram dersom du ønsker å studere ved en av ATHs samarbeidspartnere eller ved et annet universitet/høgskole. ATH vil arbeide for å tilrettelegge for delstudier i utlandet, slik at ditt utenlandsopphold vil bli en integrert del av ditt gradsstudium ved Ansgar Høgskole uten tap av studietid.

Er du interessert i å ta deler av en bachelor i utlandet? Da vil vi anbefale deg å kombinere din norske utdannelse med ett semester eller to i utlandet (delstudier). Da får du det beste av to verdener; en norsk grad med en internasjonal dimensjon.
 

EU og Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Deltagelse i programmet krever at universitetet/høgskolen har et Erasmus University Charter, noe ATH har. Norske studenter har gjennom Erasmus+ muligheten til et studieopphold ved en europeisk institusjon. Er du interessert i å kombinere din utdanning ved ATH med ett semester eller to ved et europeisk universitet/høgskole.
 
Erasmus  og studentmobilitet
Studentmobilitet er den delen av Erasmus-programmet som gjerne er mest kjent. Her har norske studenter gjennom Erasmus muligheten til et studieopphold ved en europeisk institusjon. Målsettingen med studentutveksling i Europa er å:
 • gi studentene en læringsopplevelse i et annet europeisk land som de kan dra nytte av både utdanningsmessig, språklig og kulturelt.
 • fremme samarbeid mellom institusjonene og utvikle undervisningsmiljøet ved mottakerinstitusjonen.
 • bidra til utviklingen av kvalifiserte, fordomsfrie og internasjonale unge mennesker til arbeidslivet.
 • lette overføring og godkjenning av utdanning gjennom bruk av ECTS eller et kompatibelt system.
Hvorfor bli Erasmusstudent?
Det er flere fordeler ved å være Erasmusstudent. Her er et par av dem:
 • Du får et Erasmusstipend. Månedsstipendet for studiemobilitet vil variere noe. Informasjon om dette kan du finne på her. Dette kommer i tillegg til ordinære stipend og lån fra Statens Lånekasse til utenlandske studenter.
 • Du betaler ingen studieavgift ved vertsuniversitetet.
Krav til Erasmus-opphold?
Det er noen krav som må oppfylles for at du skal kunne søke om å være Erasmusstudent:
 • Studenten må ha minimum ett års studiebakgrunn.
 • Studenten må være registrert ved en høyere utdanningsinstitusjon og følge studier som gir en godkjent grad eller annen godkjent kvalifikasjon opp til og inkludert doktorgradsnivå.
 • Erasmus-studentmobilitet er basert på avtaler mellom deltakende institusjoner og alle må ha et Erasmus University Charter.
 • Hjemmeinstitusjonen må fullt ut godkjenne utvekslingsoppholdet.
 • Ingen skolepenger (for undervisning, registrering, eksamen, tilgang til laboratorier og bibliotek etc.) skal betales til vertsinstitusjonen.
 • Studenten må være statsborger i et EU/EØS-land, eller være flyktning, statsløs eller ha permanent oppholdstillatelse i landet han/hun sendes fra.
Hvor søker jeg?
Potensielle Erasmus-studenter henvender seg til den utdanningsinstitusjonen de studerer ved. Den internasjonale koordinatoren ved ATH eller instituttlederne vil kunne hjelpe deg med å få en oversikt over hvor det er mulig å reise, søknadsfrister og annen relevant informasjon. Det er også viktig at du arbeider med å sette opp en studieplan som gjør at du kan få mest mulig igjen for oppholdet. Det er en forutsetning at et Erasmus-opphold ikke skal føre til tap av tid, og derfor må det faglige opplegget godkjennes av ATH på forhånd.

Finansiering og praktisk forhold
Økonomisk er Erasmus en gunstig ordning. I tillegg til vanlig utenlandsstøtte fra Lånekassen får studentene et eget Erasmus-stipend. 

Studentene skal også utstyres med et såkalt Erasmus studentcharter fra hjemmeinstitusjonen. Dette beskriver studentens rettigheter og plikter som deltaker i programmet. Et utvekslingsopphold gjennom Erasmus skal ha en varighet på 3 til 12 måneder.

Mer informasjon om Erasmusprogrammets studentmobilitet finner du her.

Mer informasjon om Erasmus-programmet finner du på hjemmesidene til Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU).
 

Verden utenfor EU

Det finnes en verden også utenfor Europa. Utenfor Erasmus skjer utvekslingen gjennom bilaterale avtaler, det vil si samarbeidsavtaler som er laget direkte mellom ATH og et annet universitet/høgskole. Er du interessert i å kombinere din norske utdannelse med et opphold ved et lærested utenfor Europa, les mer om ATHs bilaterale avtaler under.

Er du interessert i å ta hele bachelor- eller mastergrader i utlandet, ta kontakt med Association of Norwegian Students Abroad (ANSA).
 
Hvordan søker du?
Prosessen fram mot et delstudium i utlandet varierer med hvilken type utvekslingsavtale og hvilket universitet/høgskole du ønsker å studere ved.

I første omgang kan du ta kontakt med instituttet du studere ved. Der vil du få informasjon om mulighetene som finnes på ditt fagområde. Instituttlederne og internasjonalt koordinator kan hjelpe deg i søknadsprosessen, men det svarer seg å finne ut så mye som mulig på egen hånd. Tenk igjennom hva du ønsker å studere og hvor du kan tenke deg å reise. Det er lettere å hjelpe deg dersom du har noen tanker om hva du ønsker.

Vær oppmerksom på følgende minimumskrav som gjelder for alle utvekslingsavtaler:
 • Du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier ved ATH før du reiser ut.
 • Delstudiet må ha en varighet på minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder. Det anbefales at du studerer utenlands enten ett eller to semestre. 
 • Studieopplegget i utlandet på kunne benyttes som del av graden din ved ATH. Derfor må studieplanen for utenlandsoppholdet være godkjent før du utreise. Skjema for Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet finner du her.
 • Du må være registrert student og ha betalt semesteravgift ved ATH mens du studerer utenlands.


Institusjonelle avtaler og instituttavtaler

Ansgar Teologiske Høgskole har samarbeidsavtaler med flere universiteter og høgskoler både i Europa og i verden for øvrig. Oversikt over høyskolens avtaler finner du på denne siden.

Europa
ATHs studenter har gjennom Erasmus muligheten til et studieopphold ved følgende europeiske læresteder:

Örebro Teologiska Högskola
ATH har inngått samarbeidsavtale om Erasmus utveksling med Örebro Teologiska Högskola (Örebro Missionsskola) i Örebro i Sverige. Avtalen er først og fremst aktuell for studenter ved  seksjon for teologi og samfunnsvitenskaplige fag. Studenter ved ATH kan velge å ta deler av sitt bachelorstudium (delstudier) ved Örebro Teologiska Högskola  - uten tap av studietid. Det anbefales at utvekslingsoppholdet har en varighet på ett eller to semestre.
 
ATH har inngått samarbeidsavtale om Erasmus utveksling med London School of Thology som ligger litt nord i London. LST tilbyr fag innen teologi, musikk og "conseling".

USA
ATHs studenter har gjennom de bilaterale avtaler høgskolen har undertegnet mulighet til å studere ved følgende læresteder:
 
ATH har ingått en samarbeidsavtale med North Park University som ligger tett på sentrum i kulturmetropolen Chicago. North Park har både et stort universitet og et teologisk seminar. Ansgar Høgskole har inngått en institusjonell avtale med North Park, det vil si at du kan reise til  North Park  uansett hvilket fagområde du studerer ved ATH, dersom emnene du ønsker å ta ved North Park er godkjent av din studiekoordinator eller internasjonal koordinator på forhånd. Studenter ved Ansgar Høgskole kan velge å ta deler av sitt bachelorstudium (delstudier) ved North Park - uten tap av studietid.
 

Stipend og låneordninger.

Lånekassen
Lånekassen har stipend og låneordninger som gjør at norske studenter som studerer utenlands klarer seg rimelig godt økonomisk. Alle som planlegger å studere utenlands kan påberegne stipend og lån fra Lånekassen, dersom studiene som tas ved et utenlandsk universitet/høgskole er forhåndsgodkjent som del av utdanning som tas ved et norsk lærested. Dessuten må utenlandsoppholdet ikke føre til at du blir forsinket med å fullføre graden/utdanningen du tar ved et norsk universitet/høgskole. Lånekassen kompenserer også for økte reiseutgifter og eventuelle skolepenger.

Fagene du tar i utlandet må inn i en av gradene dine for at de skal bli godkjent som stipendberettigede studiepoeng.  Derfor må du også søke om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng i graden din i etterkant av studieoppholdet. Dersom du ikke søker om dette i etterkant av studieoppholdet utenlands, vil Lånekassen registrere deg som forsinket i studiene.

Les mer om basisstøtte, reisetillegg og skolepengestøtte på Lånekassens hjemmesider.

Erasmusstipend
Utvekslingsprogrammet Erasmus har egne gunstige stipendordninger, som kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen. For mer info om Erasmus stipend se her.

Andre stipend
Det finns mange ulike muligheter for å søke stipend til utdanning ut utlandet. Se f.eks. dette nettstedet for mer informasjon

Mosvolds Legat
Det er mulig å søke Mosvold Legat om stipend til studier i utlandet. For mer informasjon kontakt Ansgarskolens administrasjon.
 

Gode råd om utlandsoppholdet

Har du mer eller mindre bestemt deg for å studere i utlandet? Her følger en oversikt over hva du bør planlegge når. Det finnes mange gode grunner for å ta deler av utdanningen sin i utlandet. Men før du kommer så langt at du kan sette deg på flyet og kruse avgårde, er det flere ting du må ha ordnet...

Ca 1 år før utreise
 • Bestem deg for land og universitet. Les om hvor ATH har avtaler, søk om aktuelle universiteter og høgskoler, les hvilke erfaringer andre har gjort seg, få faglig veiledning hos studiekoordinator for ditt studieprogram angående f.eks. når du bør reise og hva du bør studere. Besøk også hjemmesiden til ANSA
 • Skaff deg søknadspapirer, studiekatalog og informasjon om det aktuelle lærestedet.
 • Gjennomfør eventuell språktest (TOEFL, IELTS, etc.), dersom dette kreves av det universitetet/høgskolen du vil søke opptak på. Dersom du reiser på en av ATHs avtaler, er det mulig at du slipper språktest. 
 • Skal du studere på et annet språk enn engelsk eller skandinavisk? Da vil du kunne få språkstipend av Lånekassen for å ta språkundervisning i forkant. Finn ut hvor og når du vil ta språkkurs. 
 • Søk om stipend fra Erasmus (studier på europeiske læresteder ATH har avtale med) eller eventuelle andre tilleggsstipend. 
 • Søk om forhåndsgodkjenning av emner. Studiekoordinator for ditt fagområde hjelper deg med godkjenning av emner.
 • Kontakt eventuelt ambassaden til landet du skal til for å få greie på regler og prosedyrer for å søke om visum.
Ca 6 måneder før utreise
 • Søk om opptak og hybel - privat eller gjennom universitetet/høgskolen. Lærestedene ATH har avtale med vil hjelpe til med dette.
 • Søk om støtte fra Lånekassen. Etter at du har fått forhåndsgodkjent emnene du ønsker å ta, skal du fylle ut skjema om bekreftelse på utreise. Dette legger du ved søknaden din til Lånekassen for det/de semesteret/ene du skal studere utenlands. Har du allerede bekreftelse på opptak til språkkurs, så legg også ved dette (kan eventuelt ettersendes). Det samme gjelder kvittering for eventuelt betalte skolepenger.
 • Eventuelt søke om visum etter mottatt opptaksbrev. Husk også å planlegge eventuelle vaksiner og bestilling av flybilletter i god tid.
Før avreise
 • Semesterregistrer deg og betalt semesteravgift til ATH innen angitt tidsfrist.
 • Husk også forsikring, valuta, omadressering av posten, ekstra bankkort etc.
Etter hjemkomst