Teologi

Bachelor i teologi
Bachelor i praktisk teologi - fulltid
Bachelor i praktisk teologi - deltid
Årsstudium i kristendom med RLE

Ønsker du å studere teologi, tilbyr vi tre spennende studieretninger for deg som ønsker en grundig kjennskap til Bibelen og om kristendommens historie. Årstudiet i kristendom med RLE inngår som første studieår i bachelor i teologi og bachelor i praktisk teologi.
 

Bachelor i teologi

Bachelor i teologi er en åpen bachelor med ulike fordypninger og store valgmuligheter. Det gir allmenn innføring i teologiens disipliner og religion og kristen tro.  Den vil kvalifisere for flere ulike stillinger innen kirke, menighet og organisasjonsliv, alt etter hvilken fordypning en velger. Studieprogrammet vil også kvalifisere til videre studier og opptak på masterstudier.
 
Ansgar høyskole har nylig inngått avtale med MF om overgang til prestestudiet (les mer)
 
 
 

Bachelor i praktisk teologi

Bachelor i praktisk teologi er en tydelig profesjonsrettet utdannelse som vil kvalifisere for flere ulike stillinger innen kirke, menighet og organisasjonsliv. Studieprogrammet vil også kvalifisere til videre studier og opptak på masterstudier.

Les mer om bachelor i praktisk teologi - fulltid.

 

Årsstudium i kristendom med RLE

Studenter på årsstudiet i kristendom med RLE skal ha faglig kompetanse, tilegne seg yrkesfaglige ferdigheter og utvikle sin personlige danning. Årsstudiet KRLE100 Kristendom med RLE (religion, livssyn og etikk) skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved ATH.

Les mer om årstudiet i kristendom med RLE

Hva er studier innen teologi?

Hva sier studentene?

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år (årsstudiet går over 1 år)

Pris

Årsstudiet
Semesteravgift:
1 650,- pr. semester

Bachelorstudier
Semesteravgift første og andre år:
1 650,- pr. semester.
Tredje år:
2 950,- pr. semester.

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson