Timeplaner

Timeplaner Ansgar Teologiske Høgskole

På Ansgar Teologiske Høgskole er skoleåret fra høsten 2017 delt opp i to semestre. Normal progresjon er 30 studiepoeng pr. semester. Timeplanere vil variere fra semester til semester. På denne siden finner du alltid de oppdaterte timeplanene.
 
 
(Timeplaner for skoleåret 2017-2018 legges ut på denne siden snarest)
 
 
 

Timeplaner for skoleåret 2017-2018

Timeplaner for Seksjon for teologi og samfunnsvitenskapelige fag
 
Timeplanene høsten 2017
 
Første år
IFO100 Interkulturell forståelse, Bachelor i Interkulturelle studier
KRLE100 Kristendom med RLE, Bachelor i Praktisk teologi og Teologi/Bibelvitenskap
PSY100 Psykologi, Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi
 
Andre år
Bachelor i Interkulturelle studier
Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi
Bachelor i Praktisk teologi
Bachelor i Teologi
 
Tredje år
Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi
Bachelor i Praktisk teologi
 
Timeplaner Seksjon for musikk
 
Timeplaner høsten 2017
Første år
Årsstudiet i Musikk / Bachelor i Musikkteknologi / Bachelor i Musikk og helse
Andre år
Bachelor i Musikkteknologi / Bachelor i Musikk og helse
Tredje år
Bachelor i Musikkteknologi
 NB! Dato for oppdatering står nederst på timeplanene