Akademisk kalender

Viktige datoer og emneoversikter

Kalender skoleåret 2017 - 2018

Høsten 2017
28.06 StudentWeb åpner for høstsemestret
13.08
Innflytting studenthjemmet
14.08
Skolestart ATH og ABS
19.08
Åpningsfest (program fra kl. ca. 12:00)
20.08
Åpningsgudstjeneste Salem Misjonskirke
29-31.08
Konteeksamener
12.09 Siste frist for studentregistrering (for høsten)
01.11 StudentWeb åpner for vårsemesteret
08.12 Siste skoledag før jul
11-20.12 Eksamensavvikling
Våren 2018
03.01 Første skoledag 2018
01.02 Siste frist for å godkjenne vårens utdanningsplan
26.03-02.04 Påskeferie
Uke 7 - 12 Praksisperiode for BAPRA
Uke 9 - 12 Studietur for Interkulturell forståelse
22.05-01.06 Eksamensavvikling
09.06 Avslutningsfest (felles med ABS)
20.06 StudentWeb åpner for høstsemesteret
 
* ABS: Ansgar Bibelskole / ATH: Ansgar Teologiske Høgskole
 

Emneoversikt skoleåret 2017 - 2018

 

Musikk

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Bachelor musikkteknologi 1. år
Bachelor musikk og helse 1. år
Bachelor musikkteknologi 2. år
Bachelor i Musikk og Helse 2. år
Bachelor musikkteknologi 3. år
MUS217 Bacheloroppgave (levering i februar?)
Bachelor i Musikk og Helse 3. år
 

Psykologi

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 1.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 2.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 3.år

Teologi/Kristendom/RLE

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Årstudiet
Bachelor i teologi 2. år

 

Praktisk teologi
Bachelor i teologi 2. år
Uten språk
Valgemne
Bachelor i teologi 3. år
Praktisk teologi
Valgemne
Bachelor i teologi 3. år
Teologi med språk

Interkulturelle studier

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Årstudiet
 
 
 

Tentativ tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

(De oppgitte datoene kan bli endret. Innleveringsfristene for skoleåret 2018-2019 oppdateres senere)
 
Emnekurs
Tid
Sted
Kull
Frister eksamen

2017

 
 
 
 
 
Uke 39
25.-29. september 2017
ATH, Kristiansand
2016
Innlevering av refleksjonsnotat 25.09.17
Innlevering av emneoppgave 03.11.17   
Uke 43
23.-27. oktober 2017
 
HLT, Oslo
2017
Innlevering av bokrapporter 27.10.17
Innlevering av emneoppgave 09.12.17
Uke 49,
4.- 8. des. 2017
ATH, Kristiansand
Alle
Innlevering av essay 8. jan. 2018
Muntlig eksamen 11. jan. 2018

2018

 
 
 
 
Uke 3
15.-19. jan. 2018
ÖTH, Örebro
2016-2017
Hjemmeeksamen
Utlevering 14. febr. 2018
Innlevering 22. febr. 2018
(Valgfritt emne)
 
Uke 9
26. febr.-2. mars 2018
ATH, Kristiansand
Alle
Innlevering av bokrapporter 22. febr. 2018
Innlevering emneoppgave 5. april 2018
Uke 17
23.-27. april 2018
ATH, Kristiansand
2016-2017
Hjemmeeksamen
Utlevering 18. mai 2018
Innlevering 25. mai 2018
Uke 39
24.-28. sept. 2018
ATH, Kristiansand
 
2017
Innlevering refleksjonsnotat
Innlevering emneoppgave
 
Uke 43
22.-26. okt. 2018
HLT, Oslo
2018
Innlevering bokrapporter
Innlevering emneoppgave
(Valgfritt emne)
 
Uke 49
3.-7. des. 2018
ATH, Kristiansand
Alle
Innlevering bokrapporter
Hjemmeeksamen:
Utlevering
Innlevering

2019        

 
 
 
 
 
Uke 5
28. jan.-1. febr. 2019
HLT, Oslo
2017-2018
Innlevering refleksjonsnotat
Innlevering emneoppgave
(Valgfritt emne)
Uke 13
25.-29. mars 2019
ATH, Kristiansand?
 
Alle
Innlevering av essay
Muntlig eksamen
 
Uke 19
6.-10 mai 2019
ÖTH, Örebro
2017-2018
Innlevering refleksjonsnotat
Innlevering emneoppgave
 
Uke 39
23.27. sept. 2019
ATH, Kristiansand
2018
Innlevering refleksjonsnotat
Innlevering emneoppgave
 
 

Følgende valgfrie 10-studieponengs emner vil bli tilbudt og avholdt på etterspørsel (min. 12 studenter):

Oppdatert 10. august 2017, Thorkild Bruhn