António Barbosa da Silva

António Barbosa da Silva
Stilling: Professor emeritus, Dr. theol. og Cand. philol
Født: 1944
Telefon: 901 89 065 / 400 21 627
Epost: [email protected]

Kompetanse på følgende tema

 • Psykologiens historie
 • Sosialpsykologi
 • Metodekurs i psykologi
 • Psykologiens vitenskapsteori
 • Helsepsykologi
 • Religionspsykologi
 • Religion og helse
 • Religionsfilosofi
 • Vitenskapsteori
 • Interreligiøs dialog
 • Kristen etikk, helseetikk og forskningsetikk
 • Religionsfenomenologi
 • Kvalitative metoders metodikk
 • Hermeneutisk fenomenologi

Publikasjoner

Utdanning og praksis

 • B. A. (pedagogikk, psykologi, hebraisk og gresk), Det filosofiske fakultet ved Universitetet i Uppsala 1974
 • B. Theol. Det teologiske fakultet ved Universitetet i Uppsala 1976
 • Doctor of Theology (Religionsfilosofi) ved Universitetet i Uppsala 1978
 • Associate Professor of Philosophy (Docent) of Religion: Uppsala University
 • Professorkompetanse i religionsfilosofi (1987), vitenskapsfilosofi og helseetikk (1992), religionsvitenskap (1993), etikk og vitenskapsfilosofi (2003) og psykisk helsearbeid (2005)
 •  Deltidsundervisning ved Misjonshøgskolen i Stavanger 1976-1986
 • Dosent ved Det teologiske fakulteten på Universitetet i Uppsala 1988-1992
 • Adjungerande professor i vitenskapsfilosofi og helseetikk ved Nordiska Högskolan för Folkehelsovetenskap i Göteborg 1992-1995
 • Professor i Religionsvitenskap ved Misjonshøgskolen 1993-1995
 • Professor i systematisk teologi ved Misjonshøgskolen 1996-2004
 • Professor i etikk og vitenskapsteori ved Høgskolen/Universitetet i Stavanger 2004
 • Professor i psykisk helsearbeid og systematisk teologi ved Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand 2005-

Verv

 • Forskningsleder for Centrum för äldre forskning, Högskolan i Borås, Sverige. 
 • Medlem av The European Society of Philosophy of Religion.
 • Medlem av the User Advisory Board of the International project, ACTION
 • Medlem av forskningsråd for MODUM BADs forskningsinstitutt.
 • Vitenskapelig Referee for Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning.
 • Medlem i flera olika kommissioner for vurdering av doktorsvahandlingar.
 •  Medlem i utvalget for menneskerettigheter i Mellomkirkelig råd, Oslo.