Gå til innhold

Ex.phil / Ex.facExamen philosophicum Examen facultatum

Varighet

18 uker

Studiestart

Vår (EXP113 Høst)

Søk opptak Søkekode:

Examen philosophicum (fork. ex.phil) og Examen facultatum (fork. ex.fac) er obligatoriske emner i alle grader som tilbys ved Ansgar Teologiske Høgskole. Ex.phil er felles for alle studenter, uavhengig av studieprogram, mens ex.fac finnes i ulike fagspesifikke varianter.

Examen philosophicum

Examen philosophicum består av en kort og konsentrert innføring i filosofi, og gir et overblikk over herskende retninger innen filosofien, samt historiske overblikk over disse.
 
 

Examen facultatum

Examen facultatum er et kurs i allmenn vitenskapsteori som er en forberedende prøve i den graden du tar ved høgskolen. Ansgar Teologiske Høgskole tilbyr ulike varianter avhengig av hvilken bachelorgrad emnet skal inngå i.
 
Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Semesteravgift:
NOK 1 500,-


Kontaktperson