Hallvard Hagelia

Hallvard Hagelia
Stilling: Professor emeritus, teol. dr.
Født: 1944
Telefon: 922 26 958
Epost: [email protected]; [email protected]

Kompetanse på følgende tema

 • Genesis
 • Salmene
 • Profetene
 • Midtøstens antikke historie
 • Israels antikke historie
 • Gammeltestamentlig og nytestamentlig bibelteologi
 • Hebraisk
 • Arameisk
 • Syrisk
 • Gresk
 • Synoptisk bibelteologi og eksegese
 • Paulinsk bibelteologi og eksegese
 •  Nytestamentlig samtidshistorie
 

Utdanning og praksis

 • Ansgar Teologiske Seminar, Oslo (1962-1964) – I dag: Ansgar Teologiske Høgskole (Ansgar School of Theology and Mission)
 • Svenska Missionsförbundets Teologiska Seminarium, Lidingö (1964-1966) – i dag: Teologiska Høgskolan i Stockhom
 • Cand. theol. Det teologiske Menighetsfakultet, 1975 II
 • Hebraisk mellomfag, 1983, Oslo Universitet
 • Teol. dr. fra University of Uppsala 1994
 • Ordinert pastor Det Norske Misjonsforbund (DNM), 1966. Pastor i DNMs menigheter i Kongsberg, Askim, Arendal, Haugesund og Nesodden, full tid og deltid, i alt ni år, perioden 1966-1980
 • Seminarlektor ved Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) fra 1980, førstelektor fra 1994, førsteamanuensis fra 1998
 • Deltidslærer ved Teologiska Høgskolan in Stockholm (1990-1993)
 • Timelærer ved Høgskolen i Agder 1995-1996, 2001 og 2005-2006
 • Timelærer ved Norsk Lærerakademi, Bergen, 2005-2006
 • Professor ved Ansgar Teologiske Høgskole 2008

Verv

 • DNMs representant i Norsk Fellesråd av Evangeliske Trossamfunn, tre år, medio 1980-årene
 • Representant for DNM i Norsk Teologisk Samtaleforum under Norges Kristne Råd siden 1994, med noen år som leder – fremdeles medlem i 2005
 • Vararepresentant til styret for Agder Vitenskapsakademi med fast møterett, fra 2014
 • Styremedlem av Misjonsforbundets historiske selskap og arkiv
 • Medlem av Executive committee of The European Church Growth Association 1986-1990
 • Medlem av styret for Bibelleseringen i Norge (Scripture Union), 1988-1996, noen av disse år som formann av Rådet, med deltakelse i Bibelleseringens nordiske og europeiske rådsmøter
 • Medlem av DNMs delegasjon til de økumeniske samtaler med Den norske Kirke, MILUSA, som resulterte i dokumentet, For at de alle må være ett, 2001
 • Medlem av Collegium Judaicum, Uppsala Exegetiska Sällskap, Norsk Gammeltestamentlig Selskap, Society of Biblical Literature og Tyndale Fellowship
 •  Medlem av Det Norske Bibelselskaps Oversettelsesutvalg
 • Medlem av Norsk Gammeltestamentlig Selskap
 • Medlem av Collegium Judaicum, Norge
 • Medlem av Uppsala Exegetiska Sällskap, Uppsala, Sverige European Association of Biblical Studies Tyndale Fellowship, Cambridge, England Society of Old Testament Studies (SOTS), England Society for Biblical Literature (SBL), USA Institute for Biblical Research (IBR), USA