Gå til innhold
Intervju med masterstudent

Intervju med masterstudent

Ta meg til forsiden

Intervju med Rebekka Dvergastein Dahle - tidligere masterstudent ved Ansgarskolen

 
Tekst: Katrine Torvikrebekka-dvergastein-dahle-
Foto: Filadelfia, Oslo
 
Rebekka Dvergastein Dahle var en av de første studentene som fullførte Masterstudiet i Ledelse og menighetsutvikling ved Ansgar Teologiske Høgskole.
 
Mastergraden er et nordisk samarbeid mellom Ansgar Teologiske Høgskole (ATH), Høyskolen  for Ledelse og Teologi (HLT) og Örebro Teologiska Högskola (ÖTH).
 
Rebekka er nå nyansatt i Fribu som Prosjektleder for Misjon. Før dette jobbet hun ved Filladelfiabibelskolen i Oslo.  Nå har hun flyttet til i Sandefjord sammen med mannen sin Sæbjørn og sønnen deres Lukas på snart ett år.
 
Vi tok en prat med Rebekka for å høre om opplevelsen hennes med å ta denne mastergraden.
 
 
 
Kan du først fortelle litt om hva det var som motiverte deg til å starte på dette studiet?
Etter å ha fullført en bachelor i praktisk teologi ved Ansgarskolen, ønsket jeg en bredere grad av faglig kompetanse. Dermed ble det naturlig for meg å starte på en mastergrad. Grunnen til at valget falt på akkurat denne masteren var fordi det alltid har vært viktig for meg å kunne sette teori ut i praksis. Så da denne masteren dukket opp, så jeg en unik mulighet til å ta en høyere utdanning hvor relevante fag er knyttet opp mot praksis og erfaring.
 
Kan du fortelle litt om hvordan studiet er lagt opp?
Studieløpet er modulbasert slik at du fint kan kombinere det med jobb og familieliv. De fleste velger å ta det som et deltidsstudium over fire år. For hvert emne det undervises i, samles vi en uke hvor vi har intensiv undervisning fra morgen til kveld. Her er det alltid tid til samtale og refleksjon. Kveldene opplevde jeg som spesielt fine. Her fikk vi mulighet til bygge felleskap, og til å lære fra erfarne ledere. Dette gav oss en veldig god link mellom fag og praksis.
 
Mange av de som tar masteren har allerede jobbet noen år i menighet, og for meg var det en berikelse å få gå i klasse med andre pastorer og menighetsarbeidere. På Ansgar er det også et stort spenn med folk fra ulike kirkesamfunn, noe som gjør at vi kan utveksle erfaringer og lære mye også her.
 
Er det noe ved studiet du var spesielt fornøy med?
Skal jeg trekke fram en ting, må det være alle de vanvittig dyktige forelesere. Flere av de beste innen sitt fag. De fleste foreleserne har også hatt et liv utenfor akademia, noe som tydelig kommer fram i måten det foreleses på. Dette er svært positivt!
 
Hva er det beste du har fått med deg fra studiet?
Jeg har fått en mye bredere faglig kompetanse, gode og sunne refleksjoner, og møter med mennesker som har gjort at jeg i dag står sterkere.
 
Kan du fortelle litt om din egen masteravhandling, og hvordan det var å jobbe med den?
Tittelen på masteravhandlingen min var “Hva er særegent med misjonalt lederskap”. Her så jeg på misjonal lederskapstenkning i lys av organisatoriske lederskapsteorier.
 
Det var både interessant, krevende, kjekt og utfordrende å jobbe med oppgaven. Den største utfordringen var å skulle forske i liten skala på egenhånd, og prøve å grave i store temaer. Samtidig er det en unik mulighet til å fordype seg i noe du ønsker å finne ut mer om. Jeg må også legge til at jeg fikk veldig god veiledning underveis.
 
Hvilke muligheter har denne masteren gitt deg når du i ettertid skulle ut og søke jobb?
Kompetansen og erfaringen jeg har med meg fra studiet, gjør at jeg stiller sterkere når jeg søker jobb i kirkelige sammenhenger, eller kristne organisasjoner. For min del har det resultert i jobb som klassekontakt på bibelskole, og nå som ansatt i Fribu. Jeg er også bedre utrustet til tjeneste som pastor.
 
Vil du anbefale studiet videre til andre? Evt. hvorfor?
Ansgar er en raus studieplass, hvor det kommer folk fra mange ulike bakgrunner. Det mener jeg gjør at det er lett å føle seg velkommen her. Studiet lar liv og lære gå hånd i hånd, noe jeg synes er utrolig viktig.
 
Jeg vil gjerne anbefale studiet til alle som jobber, eller kunne tenke seg å jobbe innenfor kirkelige sammenhenger.
 
 
 

Ønsker du å vite mer om

Masterstudiet i Ledelse og menighetsutvikling - ta kontakt med studieleder Øyvind Skjegstad, send søknad, eller les mer om studiet.
 
Søknadsfristen er 1. august for opptak til høsten 2016.