Gå til innhold
MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk

MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk

Kode

MAL512

Undervisningssemester

Se kurskalender

Studiepoeng

10

Studiested

Se kurskalender

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk /ev. engelsk

Emnet MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kunnskapsmål:

 • Kunne ulike teorier om ledelse og organisering med relevans for menighet.
 • Kunne teorier og kjenne metoder for lederutvikling.
 • Kunne teologiske og etiske perspektiver på ledelse og lederutvikling.

Ferdighetsmål:

 • Kunne redegjøre for og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til organisering og ledelse i ulike kontekster.
 • Kunne demonstrerte teologisk og etisk refleksjon over lederrollen.
 • Kunne utforme lederutviklingsprogram i egen organisasjon.
 • Kunne drøfte hvordan ulik organisasjonsdesign påvirker menighetens arbeid.
 • Kunne utforme plan for egen læring.

Generell kompetanse:

 • Kunne utvise god forståelse for hvordan ulike former for ledelse og organisering påvirker organisatorisk atferd.
 • Kunne dokumentere god yrkesetisk refleksjon som leder og utvise respekt for medmennesker.
 • Kunne reflektere over egen praksis.
 • Kunne utvikle sin integritet som leder og som forbilde.

I dette emnet tas det sikte på å gi studentene innsikt i teorier og metoder i ledelse og lederutvikling slik at de settes i stand til å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til ledelse og lederutfordringer, til å reflektere over egen og andres ledelse og til å kunne utforme og gjennomføre utviklingsprogrammer for ledere i egen menighet/organisasjon. Dessuten skal studentene utvikle forståelse og evne til etisk refleksjon rundt egen og andres lederskap og kunne være i stand til å forstå når ledelse blir uetisk.

En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt to til tre ettermiddags- og/eller kveldssamlinger.

Studentene skal ved undervisningens begynnelse innlevere et refleksjonsnotat og bokrapporter etter nærmere oppgitt mal.

Eksamensformen for MAL512 er hjemmeeksamen. Studentene får 8 virkedager på å besvare oppgaven, som kan bestå av en stor eller tre mindre oppgaver. Stor oppgave skal være på 5000 ord (+/- 10%). Mindre oppgaver skal hver være på 1500 ord (+/- 10%). Gradert karakter A-F.

For å kunne melde seg opp til eksamen, må følgende elementer av emnet være fullført og bestått:

 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat som knyttes til bokrapportene
 • Gjennomgått oppgaveseminar

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Grunnbok

 • Berg, M.E. (2008). Ledelse, verktøy og virkemidler, 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget (s 9-282, antall sider 273)

Ledelse i et kristent etisk perspektiv

 • Banks, R. & Ledbetter, B. M. (2004). Reviewing Leadership: A Christian Evaluation of Current Approaches, Grand Rapids: Baker Academic (120 sider)
 • Clarke, Andrew D. (2008). A Pauline Theology of Church Leadership, Library of New Testament Studies, 362, London: T&T Clark (Antall sider)
 • Clinton, W. (1997). "The life cycle of a leader", i: Barna, G. (red.), Leaders on leadership wisdom, advice, and encouragement on the art of leading God's people. Ventura, Calif.: Regal Books (s. 149-182, 33 sider)
 • McClendon, J. (2002). Systematic Theology, Vol 1. Ethics, Nashville: Abingdon Press (s. 17-82, 65 sider)

Lederutvikling

 • Arnulf, J.K. (2008). ”Lederutvikling”, i: Kuvaas, B. (red): Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM. Bergen: Fagbokforlaget. (Ca 10 sider)
 • Ely, K, Boyce, L. A., Nelson, J. K., Zaccaro, S. J., Hernez-Broome, G., Whyman, W. (2010). “Evaluating leadership coaching: A review and integrated framework”. The Leadership Quarterly, vol. 21 (14 sider)
 • Solansky, S. T. (2010). “The evaluation of two key leadership development program components: Leadership skills assessment and leadership mentoring”. The Leadership Quarterly (6 sider)
 • Yukl, G.A., (2009). Leadership in Organizations. 7th ed. Prentice Hall. “Developing leadership skills», Chapter 14 p. 423-453 (30 sider)