Gå til innhold
MUS112 Musikkproduksjon

MUS112 Musikkproduksjon

Kode

MUS112

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

20

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS112 Musikkproduksjon består av flere kurs som til sammen gir en bred innføring i grunnleggende musikkproduksjon, fra idé til ferdig produkt. Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og anvender disse i kreativt arbeid med arrangementer for ulike genre. Samtidig gir emnet studenten ferdigheter i bruk av programvare for notasjon og innspilling av musikk, som er viktige hjelpemidler i den kreative prosessen. Målet er å utvikle studentens kreative evner. Emnet har ”den skapende musikeren” i sentrum.

Emnet MUS112 Musikkproduksjon utgjør 20 studiepoeng av MUS100 Årsstudium i musikk. MUS100 Årsstudium i musikk skal til sammen utgjøre 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved AHS.Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskapsmål:

 • ha grunnleggende kunnskap om populærmusikalske arrangeringsteknikker
 • ha kunnskap om musikalske virkemidler i ulike genre

Ferdighetsmål:

 • kunne arrangere to- og trestemt for kor
 • kunne arrangere for bandinstrumenter og vokal
 • ha grunnleggende ferdigheter i bruk av Sibelius notasjonsprogramvare som verktøy for arrangering og noteskriving
 • ha grunnleggende ferdigheter i bruk av Logic programmerings- og innspillingsverktøy
 • ha grunnleggende ferdigheter i bruk av studio

Generell kompetanse:

 • ha en grunnleggende forståelse av musikkteknologiens verden
 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper

Musikkteknologi

 • I kurset Musikkteknologi skal studenten gjennom praktisk arbeid tilegne seg grunnleggende ferdigheter i bruk av Logic Pro som programmerings- og innspillingsverktøy. Undervisningen gis som seminartimer, hvor studenten under veiledning arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset.

Arrangering

 • I kurset Arrangering skal studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og jobbe selvstendig med å anvende disse på en kreativ og god måte i egne arrangementer. Undervisningen gis som seminartimer, hvor studenten både får undervisning og arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset.

Notasjon

 • I kurset Notasjon skal studenten gjennom praktisk arbeid tilegne seg grunnleggende ferdigheter i bruk av Sibelius som notasjonsverktøy. Undervisningen gis som seminartimer, hvor studenten under veiledning arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset.

 

All undervisning i emnet MUS112 Musikkproduksjon er obligatorisk.

I emnet MUS112 Musikkproduksjon benyttes følgende vurderingsformer:

 • En seminaroppgave hvor studenten skal lage et arrangement av en gitt låt. Dette skal ved hjelp av programmering og arbeid i studio presenteres som en lydfil med tilhørende note. Oppgaven vurderes etter gradert skala A-F.

For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:

 • Obligatoriske mappeinnleveringer.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Grønager, Johannes: Groovy! 2. utgave. Systime 2005. Side 5-153 (148 sider)
 • Nahmani, David: Logic Pro X 10.4. Professional music production. Berkeley, Pearsons Education 2018 (544 sider)
 • Avid: Sibelius Tutorials. Online guide. Avid Technology, Inc. 2019 (119 sider)