Gå til innhold

Øyvind Skjegstad Øyvind Skjegstad

Førstelektor / Administrasjonsleder

400 21 648
[email protected]

 

Kompetanse på følgende tema

 • Fagdidaktikk
 • Kirkehistorie
 • Religionshistorie
 • Bibelfag (NT)
 • Religionspsykologi
 •  Praktisk teologi
 
 • Menneskesynet hos Jack Lewis Tro og fornuft i menneskets for hold til sin skaper – en studie av noen apologetiske og skjønnlitterære tekster. (Hovedfagsoppgave i Kristendom)
 • Fortapelsens mulighet. Frikirkelige pastorer i Vest -Agder om livets utgang                  
 • (Artikkel i Repstad og Henriksen (red.) 2005 Mykere Kirstendom? Sørlandsreligionen i endring,  Fagbokforlaget)
 • Mytefortellinger og fiksjoner. Bibelske myter i nye fortellinger, om C. S Lewis Science- Fiction trilogi
 • (Artikkel i tidskriftet Lære og Liv no 4 2007. )
 • Det nye KRL-faget – Kunnskapsløftets utfordringer i det nye KRL-faget.
 • (Artikkel i Rangnhild Lager red. Lek og Læring Skriftserien, no. 142 Universitetet i  Agder 2007.)
 

Utdanning og praksis

 • 1995 – 2000 Cand. Mag. Høgskolen i Agder / Ansgar Teologiske Høgskole. (Med bl.a. mellomfag i historie.)
 • 1998 – 1999 Master of Arts in The New Testament. Gordon Conwell Theological Seminary, Boston USA.
 • 1999 – 2001 Cand. Philol. Høgskolen i Agder / Universitetet i Oslo  (Hovedfag i kristendom.)
 • 2001 – 2003 Praktisk Pedagogisk utdanning. Høgskolen i Agder
 • 2001-2003 Vikar ved Kristiansand Katedralskole, Religion og Etikk VKII.
 • 2001-2007 Timelærer ved Høgskolen i Agder, Institutt for teologi og filosofi.
 • 2001-2009 Timelærer ved Ansgar Teologiske Høgskole
 • 2007 Pastor-vikar i Randesund Misjonsmenighet
 • 2007 Kurs i høyskolepedagogikk ved Høgskolen i Agder
 • 2010 PHD kurs i Kontekstuell teologi Universitet i Agder
 •  2010- Seksjonsleder  ATH