Psykologi

Bachelor i psykologi
Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi
Årsstudium i psykologi

Ønsker du å studere psykologi? Psykologi handler om oss mennesker og om hvordan hjernen vår fungerer, om hva som skjer i hjernen når vi tenker, føler, sanser og handler. Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør, og like interessant - hvordan kan andre oppføres seg som de gjør? Og hvordan kommuniserer vi med hverandre?

Bachelor i psykologi

NB!! Nytt fra høsten 2020!
 
I dette studiet får du psykologikunnskap om mennesket, kunnskap om omgivelsenes påvirkning på mennesket, kombinert med grunnleggende kunnskap om folkehelse.
 
 

Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi

NB!! Studiet tilbys fra høsten 2020 bare til 2. og 3. års studenter

 

Årsstudium i psykologi

Årsstudiet i psykologi skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Kultur og Samfunn ved ATH. Årsstudiet kan også brukes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger.

Les mer om årsstudium i i psykologi - NB!! Nytt fra høsten 2020!
 
Les mer om årsstudium i i psykologi - For skoleåren 2019-2020!

 

Hva er psykologistudiet?

Hva sier studentene?

 

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år (årsstudiet går over 1 år)

Pris

Semesteravgift:
NOK 6 500,-

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson