Gå til innhold

Utlysning av stipend

Norges Kristne Råd utlyser stipend til bachelor- eller masteroppgaver som tar i bruk skolens arkiv.
I løpet av det siste året er arkivene til henholdsvis Dissentertinget (samarbeidsorganisasjon for norske evangeliske frikirkesamfunn, som ble stiftet i 1902 og som i 1966 skiftet navn til Norges Frikirkeråd), Norges Frikirkeråd (1966-2006) og Norges Kristne Råd (1992-2006) organisert og arkivert i Riksarkivet og dermed gjort tilgjengelige for allmennheten.
 
Blant innholdet i arkivene er:
  • Møtereferater, -dokumenter og protokoller fra styrevirksomhet og annen relatert virksomhet
  • Korrespondanse
  • Trykksaker
  • Presseklipp
Vi lyser herved ut inntil fem stipender på kr 10.000 til studenter som ønsker å bruke disse arkivene for å skrive bachelor- eller masteroppgave.
 
Merk at arkivene inneholder materiell som potensielt kan inneholde personsensitive opplysninger: «Arkivmateriale yngre enn 60 år er bare tilgjengelig med Riksarkivarens tillatelse etter skriftlig søknad ([email protected]). Ved innvilget adgang må taushetserklæring undertegnes». Det materialet som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger vil være fritt tilgjengelig for bruk for gjester på lesesalen.
 
Fullstendig oversikt over innholdet i arkivene finnes på www.arkivportalen.no.
 
Kortfattet søknad om stipend sendes [email protected].
 
Utbetaling av stipend forutsetter at fullført oppgave gjøres tilgjengelig på Norges Kristne Råds nettside og/eller i andre sammenhenger. Det gjøres særskilt avtale om dette.
 
Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Norges Kristne Råd.